1 Energi – drivkraften för allt liv

KAPITEL 1

Energi – drivkraften för allt liv

I det här kapitlet kommer vi att titta närmare på energibegreppet och de energivande näringsämnena samt på vad som påverkar vårt energibehov och hur man kan uppskattar behovet.

LÄRANDEMÅL

Efter kapitlet ska du kunna följande:

Z

Ha en grundläggande förståelse för energibegreppet.

Z

Ha kunskap om energiinnehållet i de olika näringsämnena.

Z

Förstå vilka faktorer som påverkar en individs energibehov.

Z

Ge exempel på hur man räknar ut en persons energibehov.

Z

Förstå begreppet energiprocent.