Delprov – Energi

När du klickar på ‘Starta prov’ kommer delprovet för energi att starta. Gör ditt bästa för att svara korrekt på varje fråga. För att få poäng måste du kryssa i samtliga rätta alternativ vid varje fråga. Inget felaktigt alternativ får heller vara ikryssat. Dessa frågor fungerar som en hjälp för dig att kontrollera din kunskapsnivå. Du kan göra om provet hur många gånger som helst.

Lycka till!