1.1 Vad är Energi?

Allt som lever är beroende av energi, och därför ger nog ordet oftast en positiv association. Men kanske blir den inte lika positiv när man pratar om de enheter man använder för att mäta energi: kilojoule eller kilokalorier.

Men vad är energi egentligen? Energi som begrepp känns ganska abstrakt för alla oss som inte är fysiker; den är oförstörbar och kan anta många olika former. Energi behövs för att utföra det som fysikerna kallar för arbete. Vi använder den för att vi ska kunna röra på oss och den håller oss varma. Energi kan förekomma i flera former, till exempel lagrad som kemisk energi i maten vi äter, vilken sedan kan omvandlas till rörelseenergi och värmeenergi. Andra former är exempelvis ljusstrålning och värmestrålning.

Det mesta av den energi som levande organismer använder kommer ursprungligen från solen. Från solen färdas den i form av olika sorters strålning, som ljus, värme, och ultraviolett strålning. Energin från strålningen värmer upp jordens yta, men en stor del av ljusstrålningen kan fångas upp och omvandlas till kemisk energi av levande organismer. Endast växter och vissa bakterier har den här unika förmågan. I växterna sker själva omvandlingen inne i en speciell organell som kallas för kloroplast. Kloroplasterna innehåller det energiomvandlande ämnet klorofyll, det som ger växterna dess gröna färg. Växterna kan sedan lagra energin som fetter, kolhydrater och proteiner, och det är ur dessa näringsämnen som vi hämtar det mesta av vår energi.

Genom vår utveckling har jakten på energi varit en av de största drivkrafterna. För många organismer är energi skillnaden mellan liv och död. Energi har alltid varit en bristvara och den i särklass mest begränsande faktorn för överlevnad och förökning. Detta har drivit utvecklingen till att göra våra kroppar till experter på att hushålla med energi. De har trimmats för att lagra överskottsenergi som kroppsfett, vilket kan användas som buffert då energitillgången är dålig. Beroende på hur mycket kroppsfett vi har kan det hålla oss vid liv en till två månader. Vi är också mycket duktiga på att utnyttja den energi som finns i maten så att så lite som möjligt går till spillo. Dessutom finns det många sätt som vi kan minska energiförbrukningen på om situationen så kräver. Dels genom att minska grundförbrukningen i vila, dels genom att vi får mindre lust att röra på oss om tillgången på mat är dålig.