Internationellt Certifierad ICC

Certifierad Coach

Vill du hjälpa andra att nå sina mål, att prestera och må bättre? Som certifierad coach kommer du att ha verktygen och kunskapen för att hjälpa andra att finna sina inre drivkrafter, och hjälpa dem att nyttja sin fullständiga potential. Som coach hjälper du andra att bli bättre!

Lars-Eric Uneståhl, Fil. Doktor Psykologi
Elene Uneståhl, ICC tränare

Säker betalning

Betala via delbetalning, kort, faktura eller swish.

ICC Certifiering

Utbildningen är certifierad genom ICC – International Coaching Community.

Världsledande

Certifierad Coach är utformad av Lambert Coaching.

EMCC ackrediterad

Utbildningen ackrediterad genom EMCC på EQA-nivå.

Coaching är idag väldigt populär och efterfrågas av allt fler branscher. Med certifierad coach, som är vår grundutbildning i coaching, kommer du få grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter för att utöva de principer och tillämpningar som används i coaching.

Utbildning är utformad av Lambent Coaching, ledande inom coaching internationellt, och du blir certifierad genom ICC (International Coaching Community) när du genomfört och blivit godkänd på alla certifieringsmoment. Utbildningen är unik i världen då den är kvalitetssäkrad av både ICC och EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

48 750 kr

Välj plats för utbildningen

Nollställ

Vad ingår i utbildningen?

Internationell licensiering ICC samt möjlighet till certifiering av EMCC. Ett förprojekt. 60 lärarledda undervisningstimmar under 9 dagar. Praktik som innebär ett eget självcoachingsprojekt och coaching av klienter.

Om utbildningen

Förkunskapskrav

Detta är grundutbildningen inom coaching, nivå 1, och därför ställs inga krav på förkunskaper. Om du vill utbilda dig till Certifierad Coach eller vill fördjupa din kompetens inom coaching är detta rätt utbildning för dig.

Grundläggande kunskaper

Genom utbildningen får deltagarna grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används i dag.

Framtidens coaching

Utöver de redan etablerade coachingprinciperna kommer vi under utbildningen även presentera framtidens coaching, där vi tar det bästa från NLP, kognitiv träning, mental träning och emotionell träning.

Upplägget i utbildningen bygger på “action learning” och “learning by doing” vilket är en kombination av teori, demonstration, övningar och träning. Utbildningen täcker grunderna för både verksamhetscoaching samt life coaching.

Hur är utbildningen uppdelad?

Utbildningen är en kombination av genomgångar, demonstrationer och övningar. Genomgående tema är utvecklingen av coachingfärdigheter genom action learning och learning by doing. Detta sker under 9 dagar och 60 undervisningstimmar.

Tidsåtgång för projekt efter kursen
– Daglig mental träning på 20 minuter i 28 dagar.
– Läsa bok med påföljande recension.
– Coacha 2 klienter under 5 träffar vardera ( 1 timme/gång).

Hela projektet ska vara klart under 6 månader, och du har under projektet tillgång till en coaching app.

Certifieringsorganisation

Certifiering sker via ICC (International Coaching Community) som är en av världens största yrkesorganisationer för coacher, och är en registrerad ‘non profit’ organisation i London.

ICC bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea Lages med visionen att främja, stödja och utveckla ett coachingyrke byggt på höga krav, kompetens och etik.

Dubbla certifikat

Vill du även certifieras av EMCC så kan vi utfärda ett intyg på 20 coachtimmar som du sedan kan använda för din redovisning till EMCC.

Dina tränare – Lars-Eric och Elene Uneståhl

Kursen leds av något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns idag bara 24 certifierade ICC-tränare i världen, varav tre i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveckling samt med verksamhets- och teamutveckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning samt rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan. Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare. Certifieringsorganisation är ICC.

Detta ingår i utbildningen

 • Internationell licensiering ICC
 • Kurslitteratur
 • 60 undervisningstimmar + projekt
 • Diplom
 • Möjlighet till licensiering av EMCC

Varför välja oss?

 • Vi har utbildat 1200 internationellt certifierade coacher.
 • Utbildning etablerad 2006
 • Våra lärare är godkända ICC-tränare.

Kursupplägg

Dag 1 | Introduktion

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt känna övriga kursdeltagare och vara väl insatta i coachingens filosofi och tillämpningar.

 • Presentation av kursdeltagarna, kursledarna och ICC.
 • Presentation av kursen, bakgrund, filosofi, innehåll & certifieringskrav.
 • Vad är Coaching – bakgrund, filosofi, definitioner och avgränsningar, etik och standarder samt tillämpningsområden.
 • Coachingens lärfilosofi, ATT LÄRA – i/om/för/från/under hela – LIVET
 • Allians, livshjul, förstrukturering, första coaching.

Dag 2 | Från livsmål till kursmål

Vid dagens slut ska var och en haft möjligheten att sätta sig in i principerna för visioner,
livsmål, verksamhetsmål och projektmål. Man har även diskuterat och övat tillämpningarna
av detta på de kortsiktiga och långsiktiga effekter som kursen ska ge.

 • Från Vision till Mission, Livsmål och Projektmål.
 • Genomgång av Livshjulet, Målgallret.
 • Motivation – Livets och Coachingens kärna.
 • Värden, värdehjul kärnvärden.
 • Feedback

Dag 3 | Grundläggande coachingtekniker

Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker
som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Coaching som vetenskap och teori samt praktik och konst.
 • Frågorna är svaren. Kraftfulla frågor m.m.
 • Första coachingsessionen, AkutCoaching och ProcessCoaching.
 • Start och avslut.

Dag 4 | Påverkans och förändringens psykologi

Vid dagens slut ska deltagarna ha satt sig in i, praktiserat och tränat de speciella tekniker
som utgör stommen i coachingen av sig själv och andra.

 • Coaching som vetenskap och teori samt praktik och konst.
 • Frågorna är svaren. Kraftfulla frågor m.m.
 • Första coachingsessionen, AkutCoaching och ProcessCoaching.
 • Start och avslut.

Dag 5 | Från hinder till resurser

Vid dagens slut ska deltagarna ha kartlagt de hinder och resurser som påverkar egen
och andra utveckling samt lärt sig att flytta fokus från hinder till resurser.

 • Hinder för personlig utveckling.
 • Från väg- och regelstyrning till målstyrd resursutveckling.
 • Självbildsutveckling.

Dag 6 | Utveckling av kommunikationsfärdigheter

Vid dagens slut ska deltagarna ha förstått, övat och praktiserat de viktigaste delarna i en
effektiv coaching kommunikation.

 • Kommunikation i teori och praktik.
 • Lyssnandets konst.
 • Kommunikation enligt mental träning.
 • Personlig energiförlust.
 • Inre dialog.
 • Coaching och mental träning i teori och praktik.

Dag 7 | Coaching verktyg

Vid dagens slut ska deltagarna förstå betydelsen av egenutveckling genom självcoaching och ha lagt upp en långsiktig plan för att coacha sig själv. Ha kunskap om hur triggers styr vår liv, kunna bryta tillstånd och förstår kraften i coachingens antaganden.

 • Vem var, är och blir jag?
 • Förebildernas kraft.
 • Effektiva feedbacksystem.
 • Inramning och omstrukturering av klientens verklighet.
 • Påminnare.
 • Perspektiv.
 • Språkmönster.
 • Återspegling och sammanfattning.

Dag 8 | Coaching av livskvalitet, social & emotionell träning

Vid dagens slut ska deltagarna ha lärt sig att skilja på vägar och mål och lärt sig att coacha
såväl sociala och emotionella färdigheter som existentiella frågeställningar.

Dag 9 | Certifiering

Vid dagens slut ska deltagarna efter avslutad uppcoaching och skrivning antingen ha certifierats på del 1 eller ha anvisats hur man genom kompletteringsåtgärder kommer att certifieras i framtiden.

 • Examination och utvärdering.
 • Nätverksstöd från SLH, ICC, andra coacher m.m.
 • Hur går jag vidare? Att skaffa klienter.

Vi som håller i kursen

Lars-Eric Uneståhl

Fil. Doktor Psykologi

Lars-Eric är Fil. Doktor i Psykologi och är för många den person som satt standarden för coaching. Han har en lång karriär som involverar allt från idrottscoaching i samband med OS till utbildning inom mental träning, ledarskap och personlig utveckling.

Till skrivande stund har drygt tre miljoner svenskar använt sig av Lars-Erics träningsprogram för ökad effektivitet, förbättrad hälsa och välmående. Han har även författat drygt 20 böcker inom ämnet som översatts till ett flertal språk.

Elene är en av Sveriges tre ICC-tränare. Hon certifierar internationella coacher steg 1 och steg 2, Executive, Team och Life-coaching. Hon har utbildat ca 1500 coacher med otroligt bra feedback.

Elena arbetar även med internationella certifieringsutbildningar inom NLP på Pracitioner-, Master – Trainernivå, certifieringsutbildningar i hypnos, interna ledarskapsutbildningar och stresshantering.

Elene är bland annat lic. mental tränare, steg 1 kognitiv psykoterapi (KPT), NLP-master trainer, Coach Trainer (level 1&2). Elenes styrkor brukar beskrivas som förmågan att se helheter, skapa förtroende och allianser och har enastående resultat med coaching på individnivå.

Elene Uneståhl

ICC-tränare

recensioner

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.